Ogłoszenia 27 grudnia 2020 r.

Ogłoszenia duszpasterskie na I Niedzielę po Bożym Narodzeniu

Słowo życia z Ewangelii św. Łukasza: „Pasterze poszli z pośpiechem i znaleźli Maryję i Józefa, i Niemowlę złożone w żłobie.”

Obchodzimy dzisiaj święto Świętej Rodziny, w której zamieszkał Bóg.
Naszą modlitwą otaczamy wszystkie rodziny, prosząc Boga, aby je nawiedził swoją łaską i błogosławieństwem. Szczególnie zawierzamy Bogu rodziny przeżywające trudności i lęk o przyszłość.

Od nocy Narodzenia Pańskiego zaczęliśmy nowy czas w liturgii – Okres Narodzenia Pańskiego.
Pierwsze osim dni obchodzimy w Kościele jako jedną uroczystość Narodzenia Pańskiego.
Dzisiaj obchodzimy święto Św. Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa i wspominamy św. Jana Ap. i Ewangelistę. – 28 XII – święto Świętych Młodzianków Męczenników; – 31 XII – św. Sylwestra I, papieża; – 1 I – uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, Światowy Dzień Modlitwy o Pokój; – 2 I – św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, bpów i dr. Kościoła.

Porządek Mszy św. w tym tygodniu:
– 28 XII pn. w Grodzisku o 18. – za śp. Wiesława Morawskiego, zam. Chór Leatus Cantus;
– 29 XII wt. w Ojcowie o 17. – za śp. Kazimierza i Lucjana Majewskich, zam. emerytowani nauczyciele ze Skały;
– 30 XII śr. w Ojcowie o 17. – za śp. Alfredę Koryciak;
– 31 XII czw. w Ojcowie – o 17. – Msza św. dziękczynno – przebłagalna, po Mszy adoracja Najśw. Sakramentu;
– 1 I w piątek
w Ojcowie
– o 8. – Msza św. dziękczynno – błagalna o Boże bł. dla rodziny;
– o 10. – za śp. Mieczysława i Anielę Srokę;
w Grodzisku
– o 12. – za Ojczyznę i pokój na świecie;
– 2 I sb. w Ojcowie o 17. – za śp. Edwarda Boronia;
– 3 I niedziela
w Ojcowie

– o 8. – za Parafian;
– o 10. – za śp. Eugenię z ok. rocz. ur. i imienin, za Bronisława Pietruszkę, Edwarda i Stefanię Kijaków, zam. córka Krystyna;
w Grodzisku
– o 12 – za śp. Mieczysława i Mariannę Domagalskich.

Po 17 stycznia planuję rozpocząć wizytę duszpasterską w parafii.
Chciałbym odwiedzić po około 5 rodzin dziennie. Jeżeli ze względów zdrowotnych ktoś chciałby odłożyć kolędę na inny czas proszę o kontakt.

Dziękuję bardzo serdecznie wszystkim osobom, które pomagały przy przygotowaniu naszych kościołów na święta. Dziękuję kilku rodzinom za dodatkowe ofiary na prace w parafii.
Bóg zapłać.

Przed świętami zostały dowiezione kolejne dwie ławki barokowe z kościoła w Grodzisku po renowacji.

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składam najlepsze życzenia Bożego bł. i licznych łask Bożych oraz zdrowia.