Ogłoszenia 19 kwietnia 2020 r.

Ogłoszenia duszpasterskie na II Niedzielę Wielkanocy czyli
Uroczystość Miłosierdzia Bożego

Słowo życia z I-go Listu św. Piotra Ap.: „Bóg w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei”.

Dzisiaj obchodzimy Uroczystość Miłosierdzia Bożego ustanowioną przez św. Jana Pawła II w 2000 roku podczas kanonizacji św. s. Faustyny. Wkroczyliśmy w Czas Wielkanocny liturgii Kościoła. Przez pięćdziesiąt dni, aż do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego, trwamy w radości wielkanocnej.

W tym tygodniu w liturgii Kościoła wspominamy: 23 IV – św. Wojciecha bpa i męczennika, głównego patrona Polski; 24 IV – św. Jerzego męczennika; 25 IV – św. Marka Ewangelisty, święto.

Porządek Mszy św. w tym tygodniu:

– 20 IV pn. w Kaplicy św. Br. Alberta o 7. – za Parafian; – w Ojcowie o 18. – Msza św. dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. dla rodziny;
– 21 IV wt. w Ojcowie o 18. – w int. ofiarodawcy;
– 22 IV śr. w Grodzisku o 18. – za śp. Józefę Guzik;
– 23 IV czw. w Ojcowie o 18. – o Boże bł. i dar zdrowia dla Jerzego z ok. im.;
– 24. IV pt. w Ojcowie o 18. – w int. Grażyny i Dariusza w 20 rocz. ślubu, o Boże bł. i potrzebne łaski;
– 25 IV sb. w Grodzisku o 18. – za śp. Martę i Mieczysława Morawiec;
– 26 IV niedziela
w Ojcowie:

– o 8. – o Boże bł., zdrowie i potrzebne łaski dla Pawła i Małgorzaty w 25 rocz. ślubu oraz dla dzieci Tomasza i Macieja;
– o 10. – za śp. Irenę w rocz. śm. i Jacka Krawczyków;
– o 18. – z ok. 18 rocz. urodzin Klaudii, o Boże bł., dary Ducha Św. i zdrowie;
w Grodzisku
– o 12. – o Boże bł. i zdrowie dla Emilii w 1-szą rocz. urodzin.

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składam najlepsze życzenia licznych łask Bożych i zdrowia.