Ogłoszenia 12 kwietnia 2020 r.

Ogłoszenia duszpasterskie na Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego

Słowo życia z Listu św. Pawła Ap. do Kolosan: „Bracia: Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadający po prawicy Boga”.

Pan prawdziwie zmartwychwstał. Wkroczyliśmy w Czas Wielkanocny liturgii Kościoła. Przed nami pięćdziesiąt dni radości wielkanocnej, aż do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego. Oktawa Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego przeżywamy w Kościele jako jedną uroczystość. W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. w porządku niedzielnym. Modlimy się za katolickie uczelnie w naszej Ojczyźnie. W przyszłą niedzielę obchodzimy Uroczystość Miłosierdzia Bożego, do której przygotowujemy się Nowenną do Bożego Miłosierdzia.

Porządek Mszy św. w tym tygodniu:
– 13 IV pn.
w Ojcowie:

– o 8. – za śp. Martę i Mieczysława Morawiec;
– o 10. – za śp. Janinę Jankowską w 30 rocz. śm.;
– o 18. – o Boże bł. i zdrowie na dalsze lata życia małżeńskiego dla Danuty i Ignacego w 40 rocz. ślubu;
W Grodzisku
– o 12. – za śp. Helenę Kajca i Józefa Muzyka;
– 14 IV wt. w Ojcowie o 18. – za śp. Helenę Niemiec;
– 15 IV śr. w Grodzisku o 18. – za śp. Genowefę, Stefana, Leszka, Andrzeja, Eugenię, Mieczysława, Janinę i za zm. z rodziny;
– 16 IV czw. w Grodzisku o 18. – za śp. Stefanię Tokowską, zam. Klub Seniora „Grota” w Skale;
– 17. IV pt. w Ojcowie – za śp. Marię w 1 rocz. śm. i Stanisława Żołno;
– 18 IV sb. w Ojcowie o 18. – w int. ofiarodawcy;
– 19 IV niedziela
w Ojcowie:

– o 8. – za śp. Zygmunta Opalskiego;
– o 10. – za śp. Bronisława w rocz. śm. i Eugenię Pietruszkę, Stefanię i Edwarda Kijaków, zam. córka Krystyna z rodz.;
– o 18. – za śp. Eugenię Lisicką;
w Grodzisku
– o 12. – o Boże bł. i zdrowie dla syna Wojciecha.

Dziękuję bardzo serdecznie tym osobom, które przygotowały nasze świątynie na obchód Świąt Paschalnych oraz za przygotowanie liturgii i czynny w niej udział.
Dziękuję wszystkim, którzy czy to przez modlitwę w świątyni, czy też w kręgu rodzinnym dzięki mediom społecznościowym, przeżywali te święta w łączności duchowej z całym Kościołem.
Życzę Wszystkim Parafianom i Przyjaciołom, aby Zmartwychwstały Pan, napełniał wasze serca pokojem, nadzieją i miłością. Niech wnosi w Państwa życie swoje boskie światło, które rozprasza wszystkie ciemności tego świata.
Alleluja! Życzmy sobie nawzajem rychłego zobaczenie w naszych świątyniach.

Wszystkim solenizantom i jubilatom składam najlepsze życzenia licznych łask Bożych i zdrowia.