Ogłoszenia 29 marca 2020 r.

Ogłoszenia duszpasterskie na V Niedzielę Wielkiego Postu

Słowo życia z Ew. św. Jana: Jezus powiedział do Marty: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie.”

Przyszła niedziela, to Niedziela palmowa czyli Męki Pańskiej. Podczas liturgii poświęcenie palm. Rozpoczniemy wtedy też, obchód Wielkiego Tygodnia, który pozwoli nam wejść w tajemnicę męki i śmierci krzyżowej naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Łączmy się w modlitwie dzięki transmisjom telewizyjnym i radiowym, abyśmy, choć w odosobnieniu, w naszych domach, mogli wejść jak najgłębiej w Misterium Męki Pańskiej. Przez stronę parafialną, na You Toubie, możemy też wysłuchać krótkiego rozważania Księdza Proboszcza (  Słowo na V Niedzielę Wielkiego Postu )
W okresie Wielkiego Postu w piątki o godz. 16.30 – Droga Krzyżowa w Ojcowie, a w niedziele po Mszy św. o godz. 8 – nabożeństwo „Gorzkich żali”. Codziennie, 30 min. przed wieczorną Mszą św. jest adoracja Najświętszego Sakramentu i możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania.

Porządek Mszy św. w tym tygodniu:
– 30 III pn. – o 7. rano w kaplicy św. Br. Alberta – Msza za Parafię; – o 17. w Ojcowie – za śp. Balbinę, Franciszka i Józefę Katarzyńskich oraz za zm. z rodziny;
– 31 III wt. w Ojcowie o 17. – w int. ofiarodawcy;
– 1 IV śr. w Grodzisku o 17. – za śp. Zofię i Piotra Gugulskich;
– 2 IV czw. w Ojcowie o 18. – za wstawiennictwem św. Jana Pawła II o święte i charyzmatyczne powołania kapłańskie i zakonne oraz za ks. Proboszcza;
– 3 IV pt. w Ojcowie o 18. – za śp. Ryszarda, Stanisławę i Andrzeja Bosaków;
– 4 IV sb. w Grodzisku o 17. – w int. Barbary, o Boże bł., zdrowie i potrzebne łaski w 50 rocz. urodzin, zam. córka z rodziną;
– 5 IV niedziela
w Ojcowie:

– o 8. – za Parafian;
– o 10. – za śp. Irenę, Jana, Bronisława Rupów, Zofię Kyzioł, Waldemara i Krzysztofa Krawców;
– o 18. – za śp. Józefa i Leokadię Tarnówków;
w Grodzisku
– o 12.– za śp. Renatę Kudłacz.

Zachęcam, abyśmy zakupili baranki wielkanocne, rozprowadzane przez Caritas Diecezjalną. Ich sprzedaż będzie pomoc na wakacyjne obozy dla dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia. Możemy zawsze podejść do Grodziska i w przedsionku są one wyłożone, w cenie 5 zł. Proszę też o ofiary na kwiaty do Grobu Bożego.

Z okazji imienin, p. Grażynie Rodek w imieniu całej naszej wspólnoty, składam najlepsze życzenia zdrowia i licznych łask Bożych. Również, wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składam najlepsze życzenia Bożego błogosławieństwa i zdrowia.

Uwaga:
Msze św. w naszej parafii odbywają się w normalnym porządku. Stosujmy się do poleceń władz. Komunię św. możemy przyjąć na rękę i spożyć ją od razu przy kapłanie. Zawsze możemy poprosić kapłana o spowiedź św. Na „znak pokoju” skłaniamy wzajemnie do siebie głowy. Możemy uczestniczyć we Mszy św. stojąc na zewnątrz kościoła. Gdy czujemy się źle, pozostańmy w domu.