Ogłoszenia 24 listopada 2019 r.

Ogłoszenia duszpasterskie na Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata

Słowo życia z Listu św. Pawła Ap. do Kolosan: Jezus Chrystus „jest obrazem Boga niewidzialnego – Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne …”.

W tym tygodniu w liturgii Kościoła wspominamy: – 25 XI – św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i męczennicy; – 30 XI – św. Andrzeja Ap., święto; – 1 XII – I Niedziela Adwentu.

W ostatnią sobotę, w kościele w Grodzisku, pod przewodnictwem Ks. Bp. Mariana Florczyka, obchodziliśmy uroczystość odpustową ku czci bł. Salomei, Patronki naszej parafii i miasta Skały. Podczas Mszy św., Ewelina, nasza parafianka, przyjęła z rąk Ks. Biskupa sakrament bierzmowania. Ksiądz Biskup razem z księżmi zwiedził też pustelnię bł. Salomei.

Dziękuję bardzo serdecznie tym wszystkim z naszej Wspólnoty, które przygotowali tę uroczystość. Dziękuję za posprzątanie kościoła i piękne bukiety kwiatów na ołtarzach. Dziękuję za pomoc w przygotowaniu liturgii i spotkania księży. Dziękuję za dar wspólnej modlitwy do naszej Patronki.

Porządek Mszy św. w tym tygodniu:
– 25 XI pn. w Ojcowie o 17. – za śp. Annę i Józefa Paczyńskich;
– 26 XI wt. w Ojcowie o 17. – za śp. Mikołaja, Agatę i Władysławę Srebnickich oraz Zygmunta, Stanisławę i Jana Kurkiewiczów;
– 27 XI śr. w Ojcowie o 17. – za śp. Zdzisława Katarzyńskiego;
– 28 XI czw. w Ojcowie o 17. – za śp. Adama Bosaka i zm. z rodziny;
– 29 XI pt. w Ojcowie o 17. – Msza św. dziękczynna z ok. 40 rocz. urodzin Andrzeja oraz o Boże bł., zdrowie i potrzebne łaski;
– 30 XI sb. w Ojcowie o 16. – w int. Andrzeja i Barbary Hyżych, zam. córka; – o 17. w Ojcowie – za śp. Andrzeja i Bronisławę Bosaków oraz za zm. z rodziny;
– 1 XII niedziela
w Ojcowie:

– o 8. – za śp. Michalinę Staroń;
– o 10 – za śp. Andrzeja i Helenę Starczyńskich;
w Grodzisku
– o 12. – o Boże bł. i potrzebne łaski dla Andrzeja.

Prace remontowe w parafii.
W minionym tygodniu przeprowadzone zostały prace udrażniające przepływ wody pod kaplicą w Ojcowie. Ponadto, zostały umyte i zakonserwowane elementy konstrukcji drewnianej kaplicy. Zamontowano też nowe głośniki zewnętrzne na kaplicy. Natomiast w Grodzisku umieściliśmy cztery nowe lampy ledowe oświetlające witraże od wewnątrz kościoła oraz zamontowano drzwi zewnętrzne do zakrystii po remoncie i modernizacji.

Za tydzień będziemy zbierać dodatkowo ofiary do puszek na pomoc w leczeniu dla 23 letniej mamy Agnieszki Gil z Kosmolowa. Informacje szczegółowe w gablocie.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej.
W tygodniku Gość Niedzielny temat wydania: Prawo do religii. W jaki sposób i jak często łamane jest w Polsce prawo do wolności religijnej?
W tygodniku Niedziela temat numeru: Świeccy w Kościele. Przepis na Kościół.

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składam najlepsze życzenia Bożego błogosławieństwa i zdrowia.