Ogłoszenia 7 stycznia 2018r.

Ogłoszenia duszpasterskie na Niedzielę Chrztu Pańskiego Słowo życia z Ewangelii św. Marka: „Jan Chrzciciel tak głosił: „Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym”.” Niedzielą Chrztu Pańskiego […]

Read more

Ogłoszenia 31 grudnia 2017r.

Ogłoszenia duszpasterskie na Niedzielę Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa Słowo życia z aklamacji przed Ewangelią: „Wielokrotnie przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił […]

Read more

Ogłoszenia 10 grudnia 2017r.

Ogłoszenia duszpasterskie na II Niedzielę Adwentu Słowo życia z Ewangelii św. Marka: „Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla Niego ścieżki.” W tym tygodniu w liturgii Kościoła wspominamy: […]

Read more

Ogłoszenia 26 listopada 2017r.

Ogłoszenia duszpasterskie na Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata Słowo życia z Ewangelii św. Mateusza: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich […]

Read more

Ogłoszenia 20 sierpnia 2017r.

Ogłoszenia duszpasterskie na XX Niedzielę Zwykłą Słowo życia z Księgi proroka Izajasza: „Tak mówi Pan: „Zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwości, bo moje zbawienie już wnet nadejdzie i moja sprawiedliwość ma […]

Read more

Ogłoszenia 6 sierpnia 2017r.

Ogłoszenia duszpasterskie na XVIII Niedzielę Zwykłą Święto Przemienienia Pańskiego Słowo życia z Ewangelii św. Mateusza: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie.” W tym tygodniu w […]

Read more

Ogłoszenia 23 lipca 2017r.

Ogłoszenia duszpasterskie na XVI Niedzielę Zwykłą Słowo życia z Psalmu 86, z dzisiejszej liturgii słowa: „Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny. Wejrzyj […]

Read more

Ogłoszenia 9 lipca 2017r.

Ogłoszenia duszpasterskie na XIV Niedzielę Zwykłą Słowo życia z Ewangelii św. Mateusza: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.” W tym tygodniu w liturgii […]

Read more

Ogłoszenia 2 lipca 2017r.

Ogłoszenia duszpasterskie na XIII Niedzielę Zwykłą Słowo życia z Listu św. Pawła Ap. do Rzymian: „Umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie.” W tym tygodniu w liturgii […]

Read more