Ogłoszenia 8 lipca 2018 r.

Ogłoszenia duszpasterskie na XIV Niedzielę Zwykłą Słowo życia z aklamacji przed dzisiejszą Ewangelią: „Duch Pański spoczywa na Mnie, posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę.” W tym tygodniu w liturgii […]

Read more

Ogłoszenia 1 lipca 2018 r.

Ogłoszenia duszpasterskie na XIII Niedzielę Zwykłą Słowo życia z aklamacji przed dzisiejszą Ewangelią: „Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, śmierć zwyciężył, a na życie rzucił światło przez Ewangelię.” W tym tygodniu w […]

Read more

Ogłoszenia 24 czerwca 2018 r.

Ogłoszenia duszpasterskie na Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela Słowo życia z aklamacji przed dzisiejszą Ewangelią: „Ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.” W […]

Read more

Ogłoszenia 3 czerwca 2018 r.

Ogłoszenia duszpasterskie na IX Niedzielę Zwykłą   Dzisiaj przeżywamy ustanowiony kilka lat temu w Kościele w Polsce Dzień Dziękczynienia. Dziękujemy Bożej Opatrzności za opiekę nad naszym narodem. Wszystkim jubilatom i […]

Read more

Ogłoszenia 27 maja 2018 r.

Ogłoszenia duszpasterskie na Uroczystość Najświętszej Trójcy Słowo życia z Ew. św. Mateusza: Jezus przemówił do uczniów tymi słowami: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc […]

Read more

Ogłoszenia 20 maja 2018 r.

Ogłoszenia duszpasterskie na Niedzielę Zesłania Ducha Świętego Słowo życia z Listu św. Pawła Ap. do Galatów: „Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw […]

Read more

Ogłoszenia 13 maja 2018 r.

Ogłoszenia duszpasterskie na Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego Słowo życia z Dziejów Apostolskich: „Jezus powiedział do uczniów: „Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem […]

Read more

Ogłoszenia 6 maja 2018 r.

Ogłoszenia duszpasterskie na VI Niedzielę Wielkanocy Słowo życia z Ewangelii św. Jana: „Jezus powiedział do uczniów: „Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! … […]

Read more