Ogłoszenia 3 czerwca 2018 r.

Ogłoszenia duszpasterskie na IX Niedzielę Zwykłą   Dzisiaj przeżywamy ustanowiony kilka lat temu w Kościele w Polsce Dzień Dziękczynienia. Dziękujemy Bożej Opatrzności za opiekę nad naszym narodem. Wszystkim jubilatom i […]

Read more

Ogłoszenia 27 maja 2018 r.

Ogłoszenia duszpasterskie na Uroczystość Najświętszej Trójcy Słowo życia z Ew. św. Mateusza: Jezus przemówił do uczniów tymi słowami: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc […]

Read more

Ogłoszenia 20 maja 2018 r.

Ogłoszenia duszpasterskie na Niedzielę Zesłania Ducha Świętego Słowo życia z Listu św. Pawła Ap. do Galatów: „Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw […]

Read more

Ogłoszenia 13 maja 2018 r.

Ogłoszenia duszpasterskie na Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego Słowo życia z Dziejów Apostolskich: „Jezus powiedział do uczniów: „Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem […]

Read more

Ogłoszenia 6 maja 2018 r.

Ogłoszenia duszpasterskie na VI Niedzielę Wielkanocy Słowo życia z Ewangelii św. Jana: „Jezus powiedział do uczniów: „Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! … […]

Read more

Muzyczne Majówki w Ojcowie 2018

Muzyczne Majówki nawiązują do tradycji XIX w., gdy Ojców był uzdrowiskiem. Zjeżdżali się wówczas pensjonariusze, głównie z Warszawy, aby wyleczyć „ogólną drażliwość” i „wyrzuty skórne”. Wieczorami odbywały się koncerty w […]

Read more

Ogłoszenia 8 kwietnia 2018 r.

Ogłoszenia duszpasterskie na II Niedzielę Wielkanocy, czyli Miłosierdzia Bożego Słowo życia z Ew. św. Mateusza: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.” Dzisiejsza niedziela jest świętem patronalnym Caritas. W naszej diecezji […]

Read more

Ogłoszenia 11 marca 2018 r.

Ogłoszenia duszpasterskie na IV Niedzielę Wielkiego Postu Słowo życia z Ewangelii św. Jana: „Jezus powiedział do Nikodema: „Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby […]

Read more

Ogłoszenia 4 marca 2018 r.

Ogłoszenia duszpasterskie na III Niedzielę Wielkiego Postu Słowo życia z aklamacji przed dzisiejszą Ewangelią: „Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego; każdy, kto w Niego wierzy, ma życie […]

Read more

Ogłoszenia 11 lutego 2018r.

Ogłoszenia duszpasterskie na VI Niedzielę Zwykłą Słowo życia z Ewangelii św. Marka: „Jezus zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął trędowatego i rzekł do niego: „Chcę, bądź oczyszczony!”” W tym tygodniu 14 […]

Read more

Ogłoszenia 4 lutego 2018r.

Ogłoszenia duszpasterskie na V Niedzielę Zwykłą Słowo życia z aklamacji przed dzisiejszą Ewangelią: „Jezus wziął na siebie nasze słabości i dźwigał nasze choroby.” W tym tygodniu w liturgii Kościoła wspominamy: […]

Read more

Ogłoszenia 28 stycznia 2018r.

Ogłoszenia duszpasterskie na IV Niedzielę Zwykłą Słowo życia z aklamacji przed dzisiejszą ewangelią: „Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło.” W tym […]

Read more

Ogłoszenia 7 stycznia 2018r.

Ogłoszenia duszpasterskie na Niedzielę Chrztu Pańskiego Słowo życia z Ewangelii św. Marka: „Jan Chrzciciel tak głosił: „Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym”.” Niedzielą Chrztu Pańskiego […]

Read more

Ogłoszenia 31 grudnia 2017r.

Ogłoszenia duszpasterskie na Niedzielę Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa Słowo życia z aklamacji przed Ewangelią: „Wielokrotnie przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił […]

Read more